Nazwa Cena brutto

Program Ochrony Roślin Sadowniczych na rok 2014
18.00 PLN

Producent: Hortpress

Tytuł

Program Ochrony Roślin Sadowniczych na rok 2014

Wydawca

Hortpress

Autorzy

Instytut Ogrodnictwa Oddział Sadownictwa w Skierniewicach

Rok wydania

2014

Liczba stron

208

Wymiary

205 x 295 mm 

Okładka

miękka

ISBN

978-83-61574-30-9

 

Tradycyjnie już od wielu lat oddajemy do rąk czytelników kolejne wydanie Programu Ochrony Roślin Sadowniczych, opracowane przez zespół pracowników Zakładu Ochrony Roślin Sadowniczych Instytutu Ogrodnictwa. Program zawiera aktualny wykaz środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania (według stanu z 10 grudnia 2013 roku) oraz najnowsze zalecenia zapobiegania występowaniu oraz zwalczania chorób i szkodników. Zawiera także wykaz i informacje o stosowaniu bioregulatorów i środków chwastobójczych oraz możliwościach ich zastosowania w ochronie roślin sadowniczych.

Podobnie jak w poprzednim wydaniu zamieszczono rysunki faz rozwojowych roślin, a także galerię zdjęć przedstawiającą szkodniki i objawy uszkodzeń przez nie powodowanych oraz objawy porażenia roślin przez patogeny, co powinno ułatwić ich rozpoznanie. Przy fazach rozwojowych roślin zamieszczono skalę BBCH

W Programie zawarto następujące działy: wykaz środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania na roślinach sadowniczych, program stosowania bioregulatorów, karencje oraz prewencje dla pszczół, obowiązujące po zastosowaniu środków ochrony roślin, łączne stosowanie środków ochrony roślin, selektywność środków ochrony roślin i progi zagrożenia, wykaz środków do zwalczania chorób i szkodników, szczegółowe programy ochrony, zwalczanie chwastów, środki do integrowanej produkcji.

Warto przypomnieć, że Integrowana Ochrona jest systemem powszechnie obowiązującym od stycznia 2014 roku. Tabela z informacjami o przynależności poszczególnych środków do określonych grup chemicznych, jest pomocna przy planowaniu ich wykorzystania, w tym właściwej ich rotacji, co jest koniecznym elementem w strategii antyodpornościowej. Przy środkach, dla których wygasło już zezwolenie stosowania, podano numer zezwolenia i datę, do której produkt ten może być jeszcze w użyciu.

W Programie Ochrony Roślin Sadowniczych zamieszczono tabelę z najwyższymi dopuszczalnymi poziomami pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin w owocach eksportowanych do Federacji Rosyjskiej. Nowością natomiast jest wprowadzenie tabeli „Inne związki i metody możliwe do zastosowania w ochronie roślin sadowniczych".

 

Szczegółowe programy ochrony poszczególnych gatunków roślin sadowniczych zawierają najważniejsze informacje dotyczące doboru odpowiednich preparatów w danej fazie rozwojowej rośliny, przeciwko określonym szkodnikom lub chorobom, a także okresy karencji i prewencji oraz terminy prowadzenia lustracji.

 

Spis treści

Komentarz do Programu Ochrony Roślin Sadowniczych 6

Nowe przepisy wspólnotowe dotyczące obowiązku wdrożenia integrowanej ochrony roślin i zasad stosowania środków ochrony roślin 12

CHOROBY

Wykaz środków grzybobójczych dopuszczonych do stosowania na roślinach sadowniczych 18

Wykaz środków do dezynfekcji 33

Wykaz środków grzybobójczych rekomendowanych do stosowania w Integrowanej Produkcji Owoców 34

Wykaz środków zarejestrowanych do zwalczania chorób w sadach 41

Wykaz środków zarejestrowanych do zwalczania chorób w jagodnikach  46

Grupy chemiczne środków grzybobójczych i bakteriobójczych 48

Karencje oraz prewencje dla pszczół obowiązujące po zastosowaniu środków grzybobójczych i bakteriobójczych 51

Selektywność środków grzybobójczych i bakteriobójczych dla fauny pożytecznej 55

SZKODNIKI

Wykaz środków owadobójczych i roztoczobójczych dopuszczonych do stosowania na roślinach sadowniczych 58

Wykaz środków zabezpieczających rośliny przed zwierzyną łowną oraz środków gryzoniobójczych dopuszczonych do stosowania na roślinach sadowniczych 67

Inne substancje i metody stosowane w ochronie sadów przed szkodnikami – NOWOŚĆ 69

Wykaz środków owadobójczych, roztoczobójczych, gryzoniobójczych oraz środków zabezpieczających rośliny przed zwierzyną łowną rekomendowanych do stosowania w Integrowanej Produkcji Owoców 70

Wykaz środków ochrony roślin dopuszczonych do zwalczania poszczególnych szkodników lub ich grup w sadach 73

Wykaz środków ochrony roślin dopuszczonych do zwalczania poszczególnych szkodników lub ich grup w jagodnikach 76

Grupy chemiczne środków owadobójczych i roztoczobójczych 77

Karencje oraz prewencje dla pszczół obowiązujące po zastosowaniu środków owadobójczych, roztoczobójczych i gryzoniobójczych 79

Selektywność środków owadobójczych i przędziorkobójczych dla fauny pożytecznej 81

Progi zagrożenia dla ważniejszych szkodników jabłoni 82

Progi zagrożenia dla ważniejszych szkodników gruszy 84

Progi zagrożenia dla ważniejszych szkodników śliwy 86

Progi zagrożenia dla ważniejszych szkodników wiśni i czereśni 87

Progi zagrożenia dla ważniejszych szkodników truskawki 88

Progi zagrożenia dla ważniejszych szkodników porzeczki 89

Progi zagrożenia dla ważniejszych szkodników maliny 90

Rotacja akarycydów 92

SZCZEGÓŁOWE ZALECENIA OCHRONY

Jabłoń 96

Ocena zagrożenia jabłoni i wiśni przez nornika polnego oraz zalecenia zwalczania 125

Program ochrony jabłoni oraz innych drzew i krzewów owocowych przed zwierzyną i gryzoniami 126

Grusza 127

Śliwa134

Czereśnia i wiśnia 139

Brzoskwinia 145

Morela 147

Orzech włoski 149

Leszczyna 150

Truskawka 151

Malina 158

Porzeczka czarna 163

Porzeczka czerwona i biała 169

Agrest 171

Borówka 173

Winorośl w uprawie polowej 175

Ogólne uwagi do tabel łącznego stosowania środków ochrony roślin 177

Tabela łącznego stosowania środków ochrony roślin 178

Tabela łącznego stosowania środków grzybobójczych 179

Tabela łącznego stosowania środków owadobójczych i roztoczobójczych 180

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości substancji czynnych środków ochrony roślin w owocach eksportowanych do Federacji Rosyjskiej – 181

CHWASTY

Komentarz do Programu Ochrony Roślin Sadowniczych – Aktualne problemy w ochronie przed chwastami 186

Wykaz środków chwastobójczych dopuszczonych do stosowania na roślinach sadowniczych 187

Środki wspomagające działanie preparatów ochrony roślin 191

Wykaz środków chwastobójczych rekomendowanych do stosowania w Integrowanej Produkcji Owoców 192

Grupy chemiczne środków chwastobójczych 194

Uwagi do stosowania środków chwastobójczych w sadach i jagodnikach 196

Niszczenie chwastów wieloletnich przed założeniem sadu lub plantacji roślin jagodowych 196

Zwalczanie chwastów w sadach 197

Niszczenie perzu i silnego zadarnienia 199

Zwalczanie chwastów na plantacjach krzewów jagodowych 199

Zwalczanie chwastów na plantacjach truskawki 200

Karencje oraz prewencje dla pszczół obowiązujące po zastosowaniu środków chwastobójczych 202

Wrażliwość chwastów na herbicydy 203

BIOREGULATORY

Bioregulatory i inne środki chemiczne stosowane w owocujących sadach 206

Program stosowania bioregulatorów 208


Dostępność: Wysyłka w 24 godziny